خداوندا سپاس

خداوندا سپاس از حظور پر مهرت در زندگيم

سپاس از همه عشقی که در وجودم قرار داده ای

خداوندا تو را سپاس می گويم به خاطر تمام لحظاتی که با منی. 

/ 1 نظر / 9 بازدید
ميم

ما را هم شريک بدان در اين سپاس بی‌پايان ... سپاس