تولد عشق

ديشب تو رويای خسته ها صدا اومد

ديشب تو دل دلشکسته ها نور اومد

 ديشب تو فضای خاطره هاعطر صفا اومد

ديشب کليد گمشده درهای بسته ميان باغ اميد پيدا شد

ديشب باغ دل ستاره ها چراغونی شد

ديشب رقص نور بود ميان نور

ديشب عشق بود ميان سرور

ديشب شور بود ميان غرور

ديشب تولد عشق بود تو باغ دل ستاره ها

ديشب تولد عشق بود تو دل دلشکسته ها.

/ 1 نظر / 9 بازدید
Alireza

عاليست - اميدوارم هميشه سرشار و لبريز باشی