چه لذت بخش است در کمال اسايش بودن

چه لذت بخش است در عين کامجويی زيستن

بسان پرنده های آزاد دمی نفس کشيدن

چه لذت بخش است هنگامی که حس کنيم

 در پس خويش تکيه گاهی برای زيستن داريم

پيوندی عميق با زندگی هر چند که سر ناشکيبا با ما داشته باشد

احساسی پر معنا با مايه اصلی حيات جاودان.

/ 1 نظر / 5 بازدید
Alireza

مرسی از احساس قشنگ ت