اشک من

 

اشک من کوس رسوايی است

اشک من حرير غم بر ديوار آشنايی است

اشک من نغمه عشق بر آسمان مرواريدهاست

اشک من حقيقت تنهائیهاست.

/ 1 نظر / 8 بازدید
ميم

و اين اشک توست که عرش خدا می‌لرزاند!