دل من

دل من ايينه است

ايينه با رنگ زمينی

رنگ آبی آسمانی

رنگ زرد سياه و ارغوانی

رنگ پاک

رنگ پاک پاک تنهايی.

   + صهبا - ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/۸