گمشده

دير هنگامی است که می دانی

می دانی که گمشده ايی داری

می دانی که در هر چه نشانی از او می جويی

می دانی که به عاشقی همچو خود نيازمندی

به کسی که حرفهايت را بدون باز گفتن از کلامت دريابد

به کسی که روان در گذر زمان باشد.

   + صهبا - ٧:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/۱