پرواز

چشم خود را بستن

سبکبال با پر انديشه پروز کردن

بروی موجهای غران نغمه ی عشق آواز کردن

کنار ساحل آمالها نفس از عطر دريا انبار کردن

ميان جنگل بودن دلی را با اميد همراز کردن

کنار هم نفس تا آخر راه همراه بودن.

   + صهبا - ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱/۱٩