زمزمه نور

 

بشنو ای دل

صدای لبخند زمان را

صدای بال شب پره عمر را

صدای شکستن شيشه را شيشهء خواهشهای من وتو

بشنو ای دل

کلام عاشقان دل سوخته را

زمزمه نور در دل تاريکی را

ضربان دل بی کسان را در امتداد جويبار عشق به فردا

بشنو ای دل

نغمهء عشق را در محراب چشمان منتظران

که در حريم سايبان دستان او

                                  پيچيده است.

   + صهبا - ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٤/٢٩