خورشيد محبت

 

می شناسمت

نگاهت را

صدايت را

آواز دلت را

می دانم ايمان دارم

آنچه را که بيان می کنی

نهايت کلام دل سوختگان است و

انتهای غم وابستگی ها ودلبستگی هايت

دلت سفته محبت است و

جانت شوريده عشق بی سامان

چشمت در گرو فرداهاست و

روحت در بند شفقت بی پايان

سپيده دمان فردا نويد پيروزی در بر دارد

بکوش و بيدار باش تا عشق را در اولين طليعهء خورشد محبت دريابی .

   + صهبا - ۱:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٤/٢٦