اشک من

 

اشک من کوس رسوايی است

اشک من حرير غم بر ديوار آشنايی است

اشک من نغمه عشق بر آسمان مرواريدهاست

اشک من حقيقت تنهائیهاست.

   + صهبا - ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۳/۱۱