به وادی عاشقی اگر قدم می نهی

بدان که سر براه بی سرانجام می نهی

به روزگار محبت وصفای ميان دلها قسم

که ازاين ره به جايی خواهی رسيد

که افلاک ميان دلها به رقص درآمده

و عطر جانبخش عشق طنين انداز

روزگار وصل و جدايی تو خواهد شد

بگذار عشق ومحبت آسمان دلهای من وتو را روشن گرداند(دوست من).

                                                                   

   + صهبا - ٧:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۳/٢