نغمه عشق

از ميان تاريکی به نور می رسيم

و از غم بی پايان به شور می رسيم

واز دلتنگی ها به خروش می رسيم

در جستجوی خويشتنيم

در آرزوی نور و شوريم

و در پشت زمزمه های زندگی بدنبال نغمه های رويش عشقيم

تا بلکه انرا بجويم و بدل به ترانه زندگی گردانيم.

 

   + صهبا - ٩:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/٢٧