امروز خيلی دلم گرفته

خداوندا ميدونم که با منی

خداوندا آيا در انتخاب راه اشتباه کردم؟

امروز خيلی دلم گرفته

.....................................

کلمه زيباتر از دوست نشنيدم

هر چند زيبا ولی به تمامی از آن تو نخواهد بود

.............................................

دير زمانيست بدنبال خويشتنم

خويشتن خويش را در هر نشانه ايی می جويم

گاهی در محبت

زمانی در نياز

در اين رهگذر بدان دست نيافتم

ولی در ازائ آن به شناخت رسيدم

شناختی تلخ از آنچه نامش زندگی است. 

   + صهبا - ٤:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/٢٢