گوش کن

گوش کن

گويا صدای از دور به گوش ميرسد

از نهانخانه دل من وتو

صدای پای رهايی از بايدها و نبايدها

نجوای دلهای آزاد و عاشق

اين ترنم برترين احساس توست

که با تو سخن می گويد

بگذار که احساس تو با قشنگترين نغمه ها

آواز سر دهد و

بگويد که خويشتن را از قيد وبند رها ساز

بگويد که آزادانه نفس بکش و

ميانديش که چگونه دمی فرو می رود وبازدمی برايد

ميانديش که زندگی چه بايد باشدو چه نبايد

رها باش و آزادی احساس وانديشه را تجربه کن

                                                           دوست من

 

   + صهبا - ٤:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۱٦