باور کن

باور کن که حظور عشق از لحظه ها آغاز

و لحظه ها از گرمای عشق معنا می گيرد

باور کن شور ومستی ميان آرامش

و آرامش در بازوان دلدار ميسر می گردد

باور کن جان حجاب محبت است و

محبت رابط بين دلهاست

باور کن حظور دلدار مايه آرامش و

 عشق او طنين زيبای آواز خدايان

و آواز خدايان طنين نمی افکند

جز در سرزمين سبز دلهای عاشق.

 

 

   + صهبا - ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/٦