بزرگراه خوشبختی

بگذار پل ارتباط تو با خويشتن تو

بسان دروازهای بهشت برين باشد

بسان بزرگراه خوشبختی

بسان پرواز عشق از نور به نور

بسان لبخند بودن به خواستن

بسان سايه تمامی توان تو وخواهش تو از زندگی

بگذار باور تو از خود به تمامی روشنايی نور باشد

بسان پهنهء زيبای آسمان

بسان موج محبت بر ايينه خيال

بسان عشق بزرگ وعالی

بگذار زبودن گذر کنيم و به خود برسيم

بگذار .....................

 

   + صهبا - ٢:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱۱/۱٩