شب

شب زمان تنها بودن است

شب ميثاق تفکر من با من است

شب وعدگاه رازهای نهانی است

شب شور پايان يافته يک حرکت است

و شب معشوق تمامی عاشقان خاموش است. 

   + صهبا - ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/۱۱