رقص نور

ديشب تو رويای خسته ها صدا اومد

ديشب تو دل دلشکسته ها نور اومد

ديشب تو فضای خاطره ها عطر صفا اومد

ديشب کليد گمشده درهای بسته ميان باغ اميد پيدا شد

ديشب باغ دل ستاه ها چراغونی شد

ديشب رقص نور بود ميان نور

ديشب عشق بود ميان سرور

ديشب شور بود ميان غرور

ديشب تولد عشق بود       تو باغ دل ستاره ها

ديشب تولد عشق بود      تو دل دلشکسته ها 

 

 

   + صهبا - ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱/٩