امروز ۱۱ اسفند است و روز تولد من .روز تولد هر کس روزی خاص در زندگی او می باشد

در چنين روزی هستی افاضه کرم نمود واز دم خويش در کالبد بی جان من دميد.

خدايا از تمام نعمتهايی که به من دادی متشکرم وسپاس

و از تمام انجه که به من ندادی هم سپاس

چون ايمان دارم که هر انجه که تو برايم بخواهی عين نيکويی است

وايمان دارم که تو با منی و مواظبم هستی

پس شکر تمام لحظات گذشته حال واينده

ودر اخر 

آلهی مرا ان ده که مرا ان به 

                                                

   + صهبا - ٢:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/۱۱