بهار

گوش کن                      صدا می آد

نور می آد                    سرور می آد

گوش کن                     عشق می آد

شور می آد                  غرور می آد

گوش کن                     بهار می آد

بوی عشق لای سبزه عيد

بوی تازگی سمنوی پای سفره

عطر دعا تو فضای خاطره ها

تار عشق و مهر و محبت

که گره خورده

ميان پود عاطفه هر دل سبز.

   + صهبا - ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/٢٠

 

امروز ۱۱ اسفند است و روز تولد من .روز تولد هر کس روزی خاص در زندگی او می باشد

در چنين روزی هستی افاضه کرم نمود واز دم خويش در کالبد بی جان من دميد.

خدايا از تمام نعمتهايی که به من دادی متشکرم وسپاس

و از تمام انجه که به من ندادی هم سپاس

چون ايمان دارم که هر انجه که تو برايم بخواهی عين نيکويی است

وايمان دارم که تو با منی و مواظبم هستی

پس شکر تمام لحظات گذشته حال واينده

ودر اخر 

آلهی مرا ان ده که مرا ان به 

                                                

   + صهبا - ٢:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/۱۱

شب

شب است وعشق وياری

شب است و مستی وهوشياری

شب است و ياد ياران

شب است وكوهساران

شب است ودل نوازی

شب است عشق بازی

شب است وبيقراری

شب است وسازگاری

*‌‌‌***************************

شبی كه تا دم صبح ز عشق تو نخفتم

با آرزوهايم تا خود صبح نشستم

شبی كه ياد اون هرگز ز من جدا نيست

در تار و پود جانم يادش هميشه باقيست.

   + صهبا - ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/۱٠

دل من

دل من ايينه است

ايينه با رنگ زمينی

رنگ آبی آسمانی

رنگ زرد سياه و ارغوانی

رنگ پاک

رنگ پاک پاک تنهايی.

   + صهبا - ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/۸

گمشده

دير هنگامی است که می دانی

می دانی که گمشده ايی داری

می دانی که در هر چه نشانی از او می جويی

می دانی که به عاشقی همچو خود نيازمندی

به کسی که حرفهايت را بدون باز گفتن از کلامت دريابد

به کسی که روان در گذر زمان باشد.

   + صهبا - ٧:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/۱